Title: Konstrukční dovednosti žáků v projektové výuce
Other Titles: Construction skills of students in project education
Authors: Fuchsová, Hana
Advisor: Krotký, Jan
Referee: Korytář, Jindřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19816
Keywords: projektové vyučování;tvořivost;3D tisk;most;konstrukce mostů
Keywords in different language: project teaching;creativity;3D print;bridge;construction of bridges
Abstract: Diplomová práce pojednává o trendu projektového vyučování, které je položeno do prostředí přírodovědných předmětů, především do výuky technické výchovy na 2. stupni Základních škol.
Abstract in different language: Diploma thesis discuss about trend of project teaching, which is laid into environment of natural science subjects, mainly technical education for second grade of elementary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce4,6 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni vedouciho DP_Fuchsova.pdfPosudek vedoucího práce53,78 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek op Fuchsova.pdfPosudek oponenta práce81,29 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Fuchsova protokol099.pdfPrůběh obhajoby práce156,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.