Title: Školní zralost dětí - rozdíl mezi chlapci a děvčaty
Other Titles: Educational readiness of children - differences between girls and boys
Authors: Černá, Sylva
Advisor: Šámalová, Kateřina
Referee: Brabcová, Dana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19864
Keywords: předškolní věk;školní zralost;školní nezralost;vývoj genderové identity;kresba
Keywords in different language: preschool age;school maturity;development of gender identity;drawing;school immaturity
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rozdílem školní zralosti mezi děvčaty a chlapci. V teoretické části se detailně věnuji problematice předškolního věku. Popisuji školní zralost, školní nezralost a zabývám se genderovými rozdíly mezi děvčaty a hochy. Na konci teoretické části se věnuji problematice dětské kresby. V praktické části bakalářské práce jsem zkoumala rozdíl ve školní zralosti u vzorku předškolních dětí z mateřských škol v okrese Rokycany. Jednalo se celkem o 16 dětí, 8 děvčat a 8 chlapců. Hodnotila jsem pracovní list, který jsem si pro děti sama připravila, a kresbu postavy Červené karkulky. Z důvodu relativně malého vzorku nelze učinit jednoznačné závěry, přestože tato práce ukázala rozdíly ve školní zralosti mezi děvčaty a chlapci.
Abstract in different language: My bachelor's project investigates the difference in school readiness and maturity between girls and boys. The theoretical part is dealing with the preschool age and its problems. I am describing school maturity and immaturity and dealing with the gender differences between girls and boys. The end of the theoretical part I am devoting to the childrens' drawing and its implications. In the practical part of my bachelor's project I investigated the differences in school maturity in a sample group of preschool children from several kindergartens in Rokycany district. The group consisted of 16 children, 8 boys and 8 girls. I evaluated an exercise one-page file, which I prepared myself. Moreover, I evaluated childrens' drawing of the "Red Ridding Hood" character. Even though the research sample was relatively small and we cannot come to definite conclusions,there is a trend showing the differences in school readiness between girls and boys.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Sylva Cerna.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cerna - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce338,47 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cerna - oponent.pdfPosudek oponenta práce547,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cerna - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce90,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19864

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.