Title: Dítě s dvojí výjimečností
Other Titles: Child with dual exceptionality
Authors: Kovácsová, Kristína
Advisor: Kosíková, Věra
Referee: Brabcová, Dana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19874
Keywords: pervazivní vývojové poruchy;talent;nadání;asistent pedagoga;vzdělání;poruchy autistického spektra;kazuistika;výzkum;integrace
Keywords in different language: pervasive developmental disorder;talent;teaching assistant;education;autistic spectrum disorders;case study;research;integration
Abstract: Tato práce se zabývá dítětem s dvojí výjimečností a jeho integrací. Vysvětluje a popisuje typy poruch autistického spektra, jejich historii a diagnostiku, problematiku vzdělání a integraci těchto dětí. Závěrem práce je vypracování detailní kazuistiky chlapce na základě pozorovaných projevů ve škole spolu s výsledky z chlapcových vyšetření.
Abstract in different language: This thesis is aimed to research twice-exceptional children and their integration within education system. It tries to explain and describe types of autism spectrum disorders, its historical backgrounds and diagnostics, issues of education and integrate these children. Last section thesis represents boy's detailed case history, processed on the basis of observed behavioural manifests at school, accompanied with the results of his medical examinations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Kristina Kovacsova.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kovacsova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce352,92 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kovacsova - oponent.pdfPosudek oponenta práce637,89 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kovacsova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce135,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.