Title: Symptomy ADHD v mladším školním věku
Other Titles: ADHD symptoms at a younger age
Authors: Daníčková, Helena
Advisor: Šámalová, Kateřina
Referee: Novotná, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19914
Keywords: metodologie;SPU;ADHD;symptomy ADHD;terapie;legislativa;kazuistika
Keywords in different language: methodology;SPU;ADHD;symtoms ADHD;therapy;legislation;cese interpretation
Abstract: Tématem diplomové práce je problematika poruchy ADHD a její vymezení v období, kdy žáci vstupují do školního prostředí. Cílem teoretické části bylo vymezení pojmu ADHD, příčiny vzniku a diagnostika. Součástí jsou rozpracované symptomy, které provází poruchu a další SPU a chování. Zpracována byla následná terapie ve školním a rodinném prostředí. V praktické části bylo cílem posouzení poruchy ADHD ze strany učitelů a samotných dětí, zpracovaných do kazuistik. Bylo vycházeno z teoretické části.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of ADHD and its definition in a period when pupils enter the school environment. The aim of the theoretical part was the definition of ADHD, causes and diagnosis. Part of it are developed symptoms that accompany the disorder and other SPU and behavior. Sequential therapy was prepared in the school and family environment. The main goal was to assessing ADHD from teachers and the children themselves in the practical part, processed into casuistry. It was based on the theoretical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Danickova.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Danickova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,35 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Danickova - oponent.pdfPosudek oponenta práce247,87 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Danickova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce109,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.