Title: Využití tělovýchovných chvilek, pohybově rekreačních přestávek a kinestetického učebního stylu ve vyučování u žáků na 1. stupni základní školy
Other Titles: The use of the physical-educational short whiles, physical- recreational breaks and kinesthetic learning styles in teaching of 1st grade primary school pupils
Authors: Šrámková, Lucie
Advisor: Kavalířová, Gabriela
Referee: Kolovská, Ilona
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19981
Keywords: tělovýchovné chvilky;pohybově rekreační přestávky;kinestetický učební styl;vyučování na 1. stupni základní školy
Keywords in different language: physical-educational short whiles;physical- recreational breaks;kinesthetic learning style;teaching of 1st grade primary school pupils
Abstract: Diplomová práce pojednává o významu pohybu pro žáky mladšího školního věku a o možnosti využití tělovýchovných chvilek, pohybově rekreačních přestávek a kinestetického učebního stylu ve vyučování. Práce obsahuje zásobník činností k těmto pohybově rekreačním programům a návrhy na způsob jejich začlenění do vyučování.
Abstract in different language: The thesis discusses the importance of movement activities for pupils of primary school age and the possibility of using physical-educational short whiles, physical-recreational breaks and kinesthetic learning style during the lesson in the classroom. The thesis includes the supply of activities corresponding to these programs and proposals for their integration into the lessons in the classroom.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Sramkova L..pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-SRAMKOVA L. VP.pdfPosudek vedoucího práce193,96 kBAdobe PDFView/Open
oponent-SRAMKOVA L. OP.pdfPosudek oponenta práce170,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-SRAMKOVA L..pdfPrůběh obhajoby práce51,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.