Název: Motorická úroveň dětí s patologickou porodní hmotností
Další názvy: Motor level of children with pathological birthweight
Autoři: Kantorová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Valach, Petr
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19987
Klíčová slova: motorické schopnosti;patologická porodní hmotnost;testování
Klíčová slova v dalším jazyce: motor abilities;pathologic birth weight;testing
Abstrakt: Diplomová práce nese název Motorická úroveň dětí s patologickou porodní hmotností. Obsahuje kapitoly teoretické, vymezující pojem neonatologie, nízká porodní hmotnost, popis a klasifikaci jednotlivých motorických schopností. Obsahuje také praktickou část, ve které je přiblížena metodika testu, průběh výzkumu, výzkumné vzorky, ale především prezentuje výsledky výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: The title of the diploma thesis is The motor level of the children with pathologic birth weight. It contains the theoretical chapters defining the term of neonatology, low birth weight, the description and classification of motor skills. It also includes the practical part which is focused on the methodology of the test, the process of the research, the research samples, but first of all presents the results of the research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_ prace_ Kantorova_ Lenka.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-KANTOROVA L. VP.pdfPosudek vedoucího práce153,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-KANTOROVA OP.pdfPosudek oponenta práce188,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-KANTOROVA L..pdfPrůběh obhajoby práce46,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19987

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.