Title: Rozvoj herních dovedností ve fotbale v průběhu celoročního tréninkového cyklu v kategorii U10
Other Titles: Development of playing skills in football during year-round training cycle in the U10 category
Authors: Had, Tomáš
Advisor: Votík, Jaromír
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19995
Keywords: fotbal;celoroční tréninkový cyklus;herní dovednosti;motorické testy
Keywords in different language: football;full-year training cycle;playing skills;motor tests
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na rozvoj úrovně herních dovedností v celoročním tréninkovém cyklu u kategorie U10 ve fotbale. Celá práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je uvedena syntéza poznatků a v praktické části jsme se zabývali tím, zda tréninkový proces, vedený podle současných tréninkových trendů v průběhu celoročního tréninkového cyklu, pozitivně ovlivňuje úroveň herních dovednosti u hráčů kategorie U10.
Abstract in different language: The thesis is focused on the development level playing skills in full-year training cycle in the category U10 soccer. The work consists of theoretical and practical parts. the theoretical part, there are a synthesis of knowledge and in the practical part, we examined if the training process, led by a current trend during annual training cycle, positively influences the level of skills for players U10 category.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Had.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-HAD T. VP.pdfPosudek vedoucího práce158,3 kBAdobe PDFView/Open
oponent-HAD T. OP.pdfPosudek oponenta práce119 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-HAD T..pdfPrůběh obhajoby práce47,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19995

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.