Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKolovská, Ilona
dc.contributor.authorTolarová, Eliška
dc.contributor.refereeCharvát, Luboš
dc.date.accepted2015-05-27
dc.date.accessioned2016-03-15T09:02:46Z-
dc.date.available2013-12-06cs
dc.date.available2016-03-15T09:02:46Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-14
dc.identifier60345
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20013
dc.description.abstractMá diplomová práce se zabývá problematikou pořádání zotavovacích akcí, konkrétně táborů. Práce poukazuje jak na celkovou přípravu, materiální zajištění, personální zázemí, tak i na samotnou realizaci akce. Stěžejní část práce popisuje podrobný táborový program s celotáborovou hrou Alvarezova dobrodružství, který se může stát pro mnohé nejen inspirací, ale i jako náplň své budoucí akce. Tento tábor byl realizován v srpnu 2014 v Plasích u Plzně a program byl vymyšlen na 14 dní pro děti ve věku 6-17 let. Konec práce je věnován reflexi všech hraných her, kterou děti na táboře dělaly formou připraveného dotazníku a slouží tak k vyvarování se příštích chyb při hraní popisovaných her.cs
dc.format87 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdětský letní táborcs
dc.subjectpřípravacs
dc.subjectrealizacecs
dc.subjectreflexecs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectstřední školní věkcs
dc.titlePříprava, realizace a reflexe obsahu dětského letního tábora pro děti mladšího a středního školního věkucs
dc.title.alternativePreparation, implementation and reflection on the content of children's summer camp for children at primary and secondary school ageen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy diploma thesis is focused on topic of organizing rehabilitation events, specifically camps. Content of my thesis is concerned with organizing such events, providing needed material rial and personnel and concrete realizing of the camp. Major part of my thesis describes detailed camp programme and the main camp game called Alvarez's adventure. The goal of the thesis is to inspire future events in the way of organization and can function as a real plan for similar camps. The actual camp was realized in August 2014 in Plasy near to Plzeň and the programme was created for fourteen day long camp for age of children from six to seventeen. The end of the thesis is reflection of all games within the programme and was made in format of questionnaire given to the children at the end of the camp. It is set to eliminate mistakes in the games when again realized.en
dc.subject.translatedchildren's summer campen
dc.subject.translatedpreparationen
dc.subject.translatedrealizationen
dc.subject.translatedreflectionen
dc.subject.translatedyounger school ageen
dc.subject.translatedolder school ageen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tolarova.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-TOLAROVA E. VP.pdfPosudek vedoucího práce234,3 kBAdobe PDFView/Open
oponent-TOLAROVA E. OP.pdfPosudek oponenta práce168,18 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-TOLAROVA E..pdfPrůběh obhajoby práce45,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.