Title: Specifika metodického postupu v tréninku stolního tenisu jedince s tělesným postižením
Other Titles: Specifics methodological procedure in table tennis training for a person with disabilities
Authors: Roubíček, Jan
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Klobouk, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20015
Keywords: stolní tenis;tělesné postižení;trénink
Keywords in different language: table tennis;physical disability;training
Abstract: Diplomová práce se zabývá odlišnostmi v tréninkovém procesu stolního tenisu tělesně postižených jedinců upoutaných na invalidní vozík. V první, teoretické, části práce jsou popsány anatomicko-fyziologické aspekty tělesného postižení, jeho rozdělení a klasifikace do skupin v rámci stolního tenisu. Tato část se dále věnuje tomuto oblíbenému sportu z hlediska pravidel intaktních i tělesně postižených jedinců, nezbytného vybavení a základních charakteristických prvků. Druhá, praktická, část je věnována popisu jednotlivých specifik, která trénink tělesně postižených stolních tenistů ovlivňují. Podrobně popsány jsou zde i technika základních úderů, taktika hry, vhodné tréninkové kombinace, struktura tréninkové jednotky a roční tréninkový cyklus. Vybrané kapitoly této části jsou doplněny o fotografie, které pomohou lépe pochopit danou problematiku.
Abstract in different language: The thesis is about differences in a training process of people on the wheelchair with some physical disability. The first part of my work is theoretical. In the first part I will describe anatomical and physiological aspects of physical disability, its division nad classification into the groups of table tennis. This part is also focusing on the basic and characteristic elements, rules and necessary equipment of table tennis for handicapped people. The second part is practical and is dedicated to description of individual specifics which affect the training of handicapped players. Also there is described the technique of the basic hits, the tactic of a game, appropriate training combinations, the structure of a training unity and one year training cycle. In some parts of my work you can see photographies for better undestranding of this problem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Jan Roubicek.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-ROUBICEK J. VP.pdfPosudek vedoucího práce136,49 kBAdobe PDFView/Open
oponent-ROUBICEK J. OP.pdfPosudek oponenta práce185,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ROUBICEK J..pdfPrůběh obhajoby práce46,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20015

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.