Title: Představení soutěže First Lego League
Other Titles: Introduction of First Lego League competition
Authors: Sudek, Matěj
Advisor: Jakeš, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20028
Keywords: LEGO;first LEGO league;FLL;robot;konstrukce robota;robotická soutěž;soutěžní úlohy;robot-game;výzkumný projekt;design robota;týmová práce
Keywords in different language: LEGO;first LEGO league;FLL;robot;robot construction;robot competition;competition tasks;robot-game;research project;robot design;teamwork
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo představení soutěže First Lego League se zaměřením na aspekty ročníku 2009. K tomuto ročníku byly analyzovány soutěžní úlohy a zpracováno několik vybraných úloh, které byly doplněny o porovnání s jinými vybranými vítěznými řešeními.
Abstract in different language: Objective of this bachelor thesis was to introduce the First Lego League competition, focusing on aspects of the year 2009. The tasks of this year's competition were analyzed and processed in a few select tasks that were completed by comparison with other selected winning solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SudekMatej_BP2015.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sudek hodnoceni142.pdfPosudek vedoucího práce641,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-POSUDEK_SUDEK_P12B0091P.pdfPosudek oponenta práce192,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sudek protokol161.pdfPrůběh obhajoby práce319,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.