Title: Příprava komponent pro e-kurz Příklady APS
Other Titles: The preparation of components for e-learning APS Excercises
Authors: Spurný, Karel
Advisor: Michalík, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20034
Keywords: Multisim;macromedia captivate;operační zesilovače;řízené přepíneče;lineární prvky;nelineární prvky;řízené zdroje
Keywords in different language: Multisim;macromedia captivate;opamp
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit komponenty na e-kurz pro Analogové prvky a systémy. V této práci je vysvětlena teorie potřebná pro pochopení probírané látky a pro vytvoření příkladů, které nám ověří požadované vlastnosti daných elektrických obvodů.
Abstract in different language: The aim of this bachelor work was to create components for e-course for subject Analogue elements and systems. This work explains theory which is necessary for correct understand of lecture and for creating examples. These examples proves desired characteristics of the electric circuit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Priprava komponent pro E-kurz APS.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceniv2015_Spurny.pdfPosudek vedoucího práce188,64 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Spurny.pdfPosudek oponenta práce889,09 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Spurny protokol162.pdfPrůběh obhajoby práce357,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20034

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.