Title: Elektronický výukový materiál pro přestupující žáky ZŠ v oblasti tabulkových kalkulátorů
Other Titles: Electronic educational materials for those switching primary school pupils in spreadsheets
Authors: Málek, Miroslav
Advisor: Jakeš, Tomáš
Referee: Filipi, Zbyněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20039
Keywords: tabulkový kalkulátor;rámcový vzdělávací program;školní vzdělávací program;analýza;elektronický výukový materiál
Keywords in different language: spreadsheet;general educational program;school educational program;analysis;electronic educational materials
Abstract: Práce si kladla za úkol vytvořit elektronický výukový materiál, který bude sloužit jako pomůcka pro výuku práce v tabulkových kalkulátorech na základních a středních školách, zejména pak v mimořádných situacích, které mohou při výuce nastat. Tyto mimořádné situace jsme nejprve v úvodu uvedli a popsali. Následně jsme analyzovali rámcový vzdělávací program a vybrané školní vzdělávací programy, abychom zjistili konkrétní vzdělávací obsah tematické oblasti práce s tabulkovými kalkulátory. Na základě výsledků této analýzy jsme stanovili obsah, strukturu a vzdělávací cíle elektronického výukového materiálu, který jsme následně vytvořili a představili. Kurz byl v závěru ověřen na žácích střední školy. Na základě výsledků tohoto ověření můžeme říci, že kurz naplňuje předem stanovené cíle a tudíž je možné jej použít jako pomůcku při výuce práce v tabulkových kalkulátorech na základních a středních školách.
Abstract in different language: The aim of the thesis was to create electronic teaching materials which can be used as a teaching aid for work in spreadsheets at elementary and secondary schools, especially in extraordinary situations, which can occur during lessons. The first part of the thesis gives a description of such situations. Further on, the thesis brings a survey of the school educational program framework as well as of chosen school educational programs to define specific educational content of the discipline of spreadsheet work. Based on the results of this analysis, we have defined the content, the structure, and the educational aims of the electronic teaching material which we then created and introduced. Finally, we tested the educational materials with secondary school students. Following the results, we can claim that the course meets the given goals. Therefore, it can be used as a teaching aid for work with spreadsheets at elementary and secondary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Malek.pdfPlný text práce4,78 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-DP_hodnoceni_vedouci_malek.pdfPosudek vedoucího práce234,95 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Malek_DP_posudek_oponenta.pdfPosudek oponenta práce203,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Malek protokol106.pdfPrůběh obhajoby práce197,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.