Title: Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Other Titles: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
Authors: Reiss, Robert
Advisor: Kunz, Oto
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20080
Keywords: mezinárodní právo;unifikace;mezinárodní organizace;ratifikace;aplikace;interpretace;kupní smlouva;koupě zboží;CISG
Keywords in different language: international law;unification;international organization;ratification;application;interpretation;sales contract;sale of goods;CISG
Abstract: Tato diplomová práce je věnována Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, což je přímá norma mezinárodního práva, která reguluje kupní smlouvu s mezinárodním prvkem. První část této práce je zaměřena na vymezení Úmluvy v kontextu mezinárodního práva a na historický vývoj unifikace mezinárodního práva obchodu. Druhá část této práce je zaměřena na ratifikaci, aplikaci a interpretaci Úmluvy v souvislosti s vhodností Úmluvu v praxi na obchodní vztahy smluvních stran aplikovat. Třetí část této práce popisuje hmotněprávní jádro Úmluvy, ve kterém jsou obsažena pravidla uzavírání kupních smluv v režimu Úmluvy a práva a povinnosti smluvních stran. V celé práci jsou kriticky hodnoceny výhody a nevýhody Úmluvy.
Abstract in different language: This thesis is about the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, which is a norm of international law, which regulates the contract of sale with an international element. The first part of this thesis is focused on defining the Convention in the context of international law, and it is also describing historical development of unification of the international business law. The second part of the thesis is focused on ratification, application and interpretation of the Convention in connection to suitability of its application in practice on the contract of sale. The third part of this thesis is describing the substantive law part of the Convention, which contains rules for contract formation, as well as rights and obligations of contracting parties. In the whole thesis, advantages and disadvantages of the Convention are critically assessed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Robert Reiss.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-reiss -vedouci.pdfPosudek vedoucího práce743,83 kBAdobe PDFView/Open
oponent-reiss - oponent.docPosudek oponenta práce67 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-Reiss.pdfPrůběh obhajoby práce588,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.