Title: Právní pomoc ve styku s cizinou
Other Titles: Judicial cooperation in civil matters
Authors: Tupá, Tereza
Advisor: Růžička, Květoslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20081
Keywords: mezinárodní právo soukromé;civilní právo procesní;právní pomoc ve styku s cizinou;doručování;dokazování
Keywords in different language: international private law;civil law procedure;legal assistance in relations with foreign countries;delivery;evidence
Abstract: Právní pomoc ve styku s cizinou představuje mnoho instrumentů. Tato práce je zaměřena zejména na téma doručování soudních a mimosoudních písemností a provádění důkazů. Cílem práce je dokumentovat úpravu těchto institutů ve čtyřech samostatných kapitolách, které pokrývají českou úpravu, mezinárodní smlouvy, evropské právo procesní a dvoustranné smlouvy.
Abstract in different language: The notion of judicial cooperation in civil matters can count many instruments. The thesis is particularly focused on cross-border service of judicial and extrajudicial documents and transmission of evidence. The purpose of the thesis is to compare the provisions of the Czech law, the international treaties, the law of the European Union and bilateral treaties in four separate chapters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tupa.pdfPlný text práce761,96 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Tupa vedouci.pdfPosudek vedoucího práce476,63 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Tupa-oponent.pdfPosudek oponenta práce774,35 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Tupa.pdfPrůběh obhajoby práce546,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.