Název: Studie veřejné správy v letech 1918-1989 - komparativní pojetí
Další názvy: The study of public administration in the years 1918-1989 - a comparative approach
Autoři: Šrubař, Zbyněk
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20083
Klíčová slova: veřejná správa;československo;první republika;druhá republika;protektorát;komunistická nadvláda
Klíčová slova v dalším jazyce: public administration;czechoslovakia;first republic;second republic;protectorate;communist domination
Abstrakt: Tato bakalářská práce určitým pohledem zpracovává historii veřejné správy na území Československa, a to od roku jeho vzniku 1918 až do přelomového roku 1989. Snaží se o rozbor jednotlivých období, kterými vývoj veřejné správy v těchto letech prošel a následně o jejich přibližné srovnání. Jelikož se dotýká poměrně širokého časového úseku, bude přibližně rozdělena na veřejnou správu 1. Republiky, "předmnichovskou dobu", období protektorátu Čechy a Morava, veřejnou správu poválečného Československa, období komunistické resp. sovětské nadvlády ve zlomových obdobích 1948-1960, 1960-1968, 1968-1989.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis handles certain view to the history of public administration in Czechoslovakia, sice its inception in 1918 to breakthrough in 1989. Seeks to analyze the various periods in which the development of public administration in those years passed and subsequently they approximate comparison. Since its affects a relatively large period of time, will be approximately divided into public administration of 1st Republic, period before the Munich deal, the Protectorate of Bohemia and Moravia, public administration of postwar Czechoslovakia, Communist period respectively Soviet domination in breakdown periods 1948-1960, 1960-1968, 1968-1989.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bc_work_srubar.pdfPlný text práce480,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-BP - Srubar Zbynek.pdfPosudek vedoucího práce35,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-OP - Srubar Zbynek.pdfPosudek oponenta práce32,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Pr - Srubar Zbynek.pdfPrůběh obhajoby práce35,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20083

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.