Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKocina, Jan
dc.contributor.authorZemanová, Monika
dc.contributor.refereeŠkvain, Petr
dc.date.accepted2015-01-26
dc.date.accessioned2016-03-15T09:04:22Z
dc.date.available2010-01-25cs
dc.date.available2016-03-15T09:04:22Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2013-10-29
dc.identifier42139
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20115
dc.description.abstractV práci se zabývám nejprve historií duševní nemoci. Následně je vymezen obecný pojem duševní poruchy, který je nadřazen nad všechny duševní choroby. Nově se duševní poruchou mimo duševní poruchy vyplývající z duševní nemoci rozumí i hluboká porucha vědomí, mentální retardace, těžká asociální porucha osobnosti nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka. Popsány jsou pojmy příčetnost, nepříčetnost a zmenšená příčetnost. Dále se v práci věnuji otázce duševních poruch jako podmínce vzniku stavu nepříčetnosti a návykovým látkám jako nejčastějšímu prostředku přivedením se do stavu nepříčetnosti. Pokud pachatel spáchá trestný čin, který je ovlivněn duševní poruchou, nemůže být za tento čin trestně odpovědný. Těmto pachatelům je uloženo ochranné léčení. Pokud se jedná o velice nebezpečného pachatele je mu uložena zabezpečovací detence. Výjimku tvoří pouze takové stavy, které si pachatel sám zaviní, uvede se do stavu nepříčetnosti, ve kterém spáchá trestný čin, za který je plně trestně odpovědný. Dnešní trestní proces si prakticky nikdo nedokáže představit bez znalce. Soud posuzuje pachatele trestného činu na pokladě znaleckého posudku, který ale není jediným důkazním prostředkem. Podle znaků skutkové podstaty orgány činné v trestním řízení rozhodují o trestní odpovědnosti či neodpovědnosti konkrétního pachatele. Bez efektivního a pravdivého dokazování by trestní řízení a justice nemohly plnit své společenské poslání.cs
dc.format86 s. (189 856 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectduševní poruchacs
dc.subjectpříčetnostcs
dc.subjectnepříčetnostcs
dc.subjectzmenšená příčetnostcs
dc.subjecttrestní odpovědnostcs
dc.subjectochranná léčenícs
dc.subjectzabezpečovací detencecs
dc.subjectznalecké posudkycs
dc.subjectnebezpeční pachatelécs
dc.subjectnávykové látkycs
dc.titleDuševní porucha a její trestněprávní souvislostics
dc.title.alternativeMental disorder and the criminal law contexten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe beginning of my thesis depicts the history of mental diseases. Then I have characterized the general concept of a mental disorder, i.e.common symptoms of all kinds of mental diseases. Nowadays mental disorders-apart from those based on mental diseases- include deep impairment of consciousness, mental retardation,severe antisocial personality disturbance and other serious mental and sexual deviations. Sanity, insanity and reduced sanity are mentioned as well. Furthermore I dealt with insanity based on mental disorders or caused by means of addictive substances. If a person commits a crime under influence of a mental disorder, he or she cannot be held responsible for the act. Such perpetra?tors are remanded in protective treatment or security detention. The only exceptions are mental states which the perpetrator can be blamed for. If a person in such astate of insanity commits a criminal act, they are fully responsible for it. Today a highly qualified specialist is involved in all kinds of criminal proceedings. We can hardly imagine a trial without specialized professionals. The final decision of a court is based on experts evaluation, even though it cannot be the only means of evidence. Bodies acting in criminal proceedings decide upon a criminal's responsibility or irresponsibility according to the facts of a given penal case. Criminal proceedings and courts lacking an effective and true way of giving evidence could never perform their duties and fulfil their social function.en
dc.subject.translatedmental illnessen
dc.subject.translatedsanityen
dc.subject.translatedinsanityen
dc.subject.translatedreduced sanityen
dc.subject.translatedcriminal responsibilityen
dc.subject.translatedprotective treatmenten
dc.subject.translatedsecurity detentionen
dc.subject.translatedexpert evaluationen
dc.subject.translateddangerous perpetratorsen
dc.subject.translatedaddictive substancesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Zemanova .pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zemanova_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Zemanova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce858,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zemanova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce931,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.