Title: Trestní odpovědnost právnických osob
Other Titles: The issue of criminal liability of legal persons - one year after the entry into force of Act No. 418/2011 Coll.
Authors: Gallivoda, Jan
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Kybic, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20116
Keywords: trestní odpovědnost právnických osob;legislativa;trestní sankce;aplikace v právní praxi;evropské právo
Keywords in different language: criminal liability of legal persons;legislation;criminal sanctions;applications in legal practice;european law
Abstract: Cílem této práce je popsat problematiku trestní odpovědnosti právnických osob, která je nově zavedeným institutem v českém právním řádu. Tato práce také zahrnuje porovnání s německým právním řádem. Dalším aspektem je aplikace dané normy v právní praxi.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to describe the problems of criminal liability of legal persons, which is a newly established institute in the Czech legal system. This work also includes a comparison with the German legal system. Another aspect is the application of the standard in legal practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
final.pdfPlný text práce707,96 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Gallivoda_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce731,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Gallivoda_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce692,59 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Gallivoda_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce64,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.