Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKocina, Jan
dc.contributor.authorNováček, Radvan
dc.contributor.refereeNovotný, František
dc.date.accepted2015-01-21
dc.date.accessioned2016-03-15T09:04:25Z
dc.date.available2012-03-28cs
dc.date.available2016-03-15T09:04:25Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-08-29
dc.identifier52386
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20119
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o trestní odpovědnosti právnických osob. První část práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů a principů trestního práva ve vztahu k tématu diplomové práce a rovněž pojednává o právním institutu právnické osoby jako takové. Další kapitoly přibližují historický vývoj zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v České republice a zaměřují se na současnou právní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob. Diplomová práce rovněž obsahuje srovnání se zahraniční právní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob, a to s důrazem na úpravu odpovědnosti právnických osob ve slovenském právním řádu.cs
dc.format74 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprávnická osobacs
dc.subjectjednání právnické osobycs
dc.subjectsubjektivita právnické osobycs
dc.subjecttrestní odpovědnostcs
dc.subjectindividuální trestní odpovědnostcs
dc.subjectkolektivní trestní odpovědnostcs
dc.subjecttrestní odpovědnost právnických osobcs
dc.subjectpravá odpovědnost právnických osobcs
dc.subjectnepravá odpovědnost právnických osobcs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectsankcecs
dc.subjectpřičitatelnostcs
dc.subjectprávní nástupnictvícs
dc.subjectSlovenská republikacs
dc.titleTrestní odpovědnost právnických osobcs
dc.title.alternativeCriminal Liability of Legal Personsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Diploma Thesis concentrates on criminal liability of legal persons. The first part of the Thesis explains some basic terms and principles of criminal law in general and it concerns on the legal institute of legal person itself, too. The subsequent chapters concentrate mainly on the historical development of legal persons' criminal liability implementation to the Czech legal order and the current legal regulation of legal persons' criminal liability. The Thesis also includes the comparison with foreign legal regulation with the stress on Slovak legal regulation of criminal liability of legal persons.en
dc.subject.translatedlegal personen
dc.subject.translatedungenuine legal liability of legal personsen
dc.subject.translatedCzech republicen
dc.subject.translatedsanctionsen
dc.subject.translatedaccountabilityen
dc.subject.translatedlegal successionen
dc.subject.translatedSlovak republicen
dc.subject.translatedaction of legal personen
dc.subject.translatedsubjectivity of legal personen
dc.subject.translatedcriminal liabilityen
dc.subject.translatedindividual criminal liabilityen
dc.subject.translatedcollective criminal liabilityen
dc.subject.translatedcriminal liability of legal personsen
dc.subject.translatedgenuine legal liability of legal personsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RN_diplomka_text2.pdfPlný text práce879,1 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Novacek_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Novacek_oponent_Novotny.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Novacek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce951,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.