Title: Přípravné řízení trestní
Other Titles: Preparatory procedure criminal
Authors: Hofmann, Veronika
Advisor: Novotný, František
Referee: Škvain, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20123
Keywords: přípravné řízení trestní;státní zástupce;policejní orgán;rozhodnutí v přípravném řízení;trestní stíhání;zkrácené přípravné řízení
Keywords in different language: preparatory procedure criminal;prosecutor;police authority;investigation form of preparátory procedure criminal;prosecution;abbrevated form
Abstract: Diplomovou práci jsem se zpracovala na téma přípravné řízení trestní, jsou zde zmíněny formy přípravného řízení, stručný historický exkurz a zásady a subjekty přípravného řízení. Větší část je věnována postupu před zahájení trestního stíhání, trestnímu řízení včetně vyšetřování a formám rozhodnutí v přípravném řízení. V práci je dále upraveno zkrácené přípravné řízení a dozor státního zástupce.
Abstract in different language: The thesis is focused on preparatory procedure criminal, there is described forms of the preliminary criminal proceeding, historical background and principles and subject of the preliminary criminal proceeding. The larger part is devoted to the process before mening of the trial, the opening of the criminal trial including the prosecution and investigation forms of preparatory procedure criminal decisions. In this thesis is also modified abbrevated form of the preliminary criminal proceeding and position the prosecutor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Veronika Povolna-tisk.pdfPlný text práce837,29 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hofmann_Veronika_vedouci_Novotny.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Hofmann_Veronika_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hofmann_Veronika_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce757,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.