Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMusil, Jan
dc.contributor.authorSalačová, Markéta
dc.contributor.refereeŠkvain, Petr
dc.date.accepted2015-01-23
dc.date.accessioned2016-03-15T09:04:27Z-
dc.date.available2013-03-07cs
dc.date.available2016-03-15T09:04:27Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-06-26
dc.identifier57216
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20124
dc.description.abstractV této diplomové práci je mým cílem provést ucelenou právní analýzu principu zákazu sebeobviňování, nemo tenetur se ipsum accusare. V počáteční části práce se věnuji vysvětlení principu, jeho obecné charakteristice a jeho zařazení do historického kontextu. V rámci českého právního řádu zmiňuji zakotvení principu v Listině základních práv a svobod ČR a v Trestním řádu. Zvláštní pozornost je v práci věnována tomuto principu ve vztahu k judikatuře jak Ústavního soudu ČR, tak k judikatuře soudů zahraničních. V neposlední řadě v této práci analyzuji princip nemo tenetur v souvislosti s důkazními prostředky.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprincip zákazu sebeobviňovánícs
dc.subjectobviněnýcs
dc.subjectorgány činné v trestním řízenícs
dc.subjectdůkazcs
dc.titleZákaz donucování k sebeobviňovánícs
dc.title.alternativeThe self-incrimination clause, nemo tenetur se ipsum accusareen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this diploma thesis I intent to accomplish a coherent legal analysis of the selfincrimination clause, nemo tenetur se ipsum accusare. In the opening part of my thesis I deal with explaining the clause, its general characteristic and its categorization in a historical context. In terms of the czech legal order I mention an implementation of the clause in the Chart of fundamental rights of the Czech republic and in the Penal code. A special attention in this work is paid to this clause in relation to jurisprudence of the Constitutional Court of the Czech republic and to the jurisprudence of the foreign courts. Last but not least, in my thesis I analyse the self-incrimination clause in the context of probative resources.en
dc.subject.translatedself-incrimination clauseen
dc.subject.translatedaccuseden
dc.subject.translatedlaw enforcement agenciesen
dc.subject.translatedevidenceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20140624 Salacova Marketa DP.pdfPlný text práce426,07 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Salacova_vedouci_Musil.pdfPosudek vedoucího práce812,01 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Salacova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Salacova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce760,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.