Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStočesová, Simona
dc.contributor.authorČepičková, Aneta
dc.contributor.refereeKybic, Petr
dc.date.accepted2015-05-11
dc.date.accessioned2016-03-15T09:04:30Z-
dc.date.available2014-03-18cs
dc.date.available2016-03-15T09:04:30Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-31
dc.identifier61817
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20132
dc.description.abstractPráce pojednává o oběti trestného činu a její ochraně. Přičemž první část práce je věnována oběti z hlediska viktimologicekého. Je zde vymezeno kdo je oběť, popsán proces viktimizace a její následky, druhy újmy a role oběti v samotném trestném činu. Druhá část práce se věnuje zákonům na ochranu oběti a zákonům, v kterých jsou upravena procesní práva poškozeného. Dále je zde popsán zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a jeho přínos. Třetí část práce se zaměřuje na organizace a instituty poskytující ochranu a pomoc oběti trestného činu.cs
dc.format75 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkriminologiecs
dc.subjectoběťcs
dc.subjectodškodněnícs
dc.subjectochrana obětics
dc.subjectpoškozenýcs
dc.subjectprávocs
dc.subjecttrestněprávní politikacs
dc.subjectújmacs
dc.subjectviktimologiecs
dc.subjectviktimizacecs
dc.subjectzákon o obětechcs
dc.titleOchrana oběti trestného činucs
dc.title.alternativeThe protection of victimsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis deals with victims of crime and its protection. While the first part is devoted to the victims in terms of viktimology. Definy who the victim is, described the process of victimization and its consequences, types of injury and the role of victims in the criminal act itself. The second part deals with the laws on protection of victims and the law, in which they are regulated by the procedural rights of the victim. There is also described Law on victims 45/2013. The third part focuses on organizations and institutes providing protection and assistance to victims of crime.en
dc.subject.translatedcriminologyen
dc.subject.translatedvictimen
dc.subject.translatedcompensationen
dc.subject.translatedvictim protectionen
dc.subject.translatedvictimen
dc.subject.translatedlawen
dc.subject.translatedcriminal justice policyen
dc.subject.translatedharmen
dc.subject.translatedvictimologyen
dc.subject.translatedvictimizationen
dc.subject.translatedthe law on victimsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ochrana obeti trestneho cinu.pdfPlný text práce990,03 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cepickova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce65,01 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cepickova_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce59,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cepickova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce37,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.