Title: Trestní odpovědnost právnických osob
Other Titles: Criminal liability of legal entities
Authors: Franc, Martin
Advisor: Tlapák Navrátilová, Jana
Referee: Kocina, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20133
Keywords: západočeská univerzita v plzni;fakulta právnická;diplomová práce;právo;právní věda;trestní právo;trestní právo hmotné;trestní právo procesní;trestní odpovědnost;trestní odpovědnost právnických osob;právnické osoby;individuální trestní odpovědnost;trestní zákoník;trestní řád;zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim;specialita;subsidiarita
Keywords in different language: university of western bohemia in pilsen;faculty of law;law;criminal law;criminal substantive law;criminal procedural law;criminal liability;criminal liability of legal entities;legal entities;individual criminal liability;penal code;code of criminal procedure;act on criminal liablity of legal entities and procedure against them;specialty;subsidiarity
Abstract: Práce se zabývá problematikou trestní odpovědnosti právnických osob jako kontroverzního fenoménu současné teorie práva, stejně jako teorie trestního práva. Smyslem práce je vymezit nejen trestní odpovědnost právnických osob jako obecný pojem ,ale především zevrubným působem popsat a zhodnotit aktuální právní úpravu problematiky trestní odpovědnosti právnických osob v rámci českého právního řádu na základě současné české právní úpravy a určit případné perspektivy trestní odpovědnosti právnických osob v rámci českého práva.
Abstract in different language: The thesis deals with the subject of criminal liability of legal entities as one of the most controversial subject of recent law, more precisely of recent criminal law, theory. The purpose of this thesis is to define the subject of criminal liability of legal entities as a general institute of criminal law, but mainly to describe and evaluate recent legalisation of criminal liability of legal entities in the Czech republic pursuant on the czech act on criminal liability of legal entities and to determine pertinent perspectives of the subject of criminal liability of legal entities in czech law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Franc_Diplomova prace_Trestni odpovednost pravnickych osob.pdfPlný text práce947,31 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Franc_vedouci_Navratilova.pdfPosudek vedoucího práce74,39 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Franc_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce114,73 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Franc_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce59,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.