Title: Oprávněné použití zbraně a její vztah k nutné obraně
Other Titles: Authorized use of the weapon and its relationship to self-defense
Authors: Heřmanský, Jan
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Novotný, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20134
Keywords: protiprávnost;okolnosti vylučující protiprávnost;zbraň;sebeobrana
Keywords in different language: justification;circumstances of justification;weapon;self-defense
Abstract: Tato diplomová práce pojednává nejprve o samotné protiprávnosti trestného činu a následuje výklad okolností vylučujících protiprávnost. Další část diplomové práce je věnována základnímu výkladu teorie o zbraních a poté již samotné úpravě oprávněného použití zbraně v jednotlivých zákonech. Diplomová práce se také věnuje úpravě držení a nošení zbraně civilními osobami a to i ve vztahu k nutné obraně střelnou zbraní. V neposlední řadě diplomová práce srovnává oprávněné použití zbraně a nutnou obranu s právním řádem USA.
Abstract in different language: This thesis gives interpretation of justification and circumstances of justifications. Next part is given to basic knwoledge about weapons and then follows an interpretation authorized used of weapon in certains codes. This thesis also gives and interpretation of owning and bearing weapon non-law enforcment personel and its realtion to self-defense by using gun. And this thesis also consists a comparation of authorized used of weapon and self-defens between Czech law and US law
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_OPRAVNENE_POUZITI_ZBRANE_A_JEJI_VZTAH_K_ NUTNE_OBRANE_2015_HERMANSKY.pdfPlný text práce784,18 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hermansky_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce53,05 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hermansky_oponent_Novotny.pdfPosudek oponenta práce60,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hermansky_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce45,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.