Title: Dohoda o vině a trestu
Other Titles: Plea bargaining
Authors: Ležatka, Vladimír
Advisor: Kocina, Jan
Referee: Škvain, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20139
Keywords: dohoda o vině a trestu;odklon v trestním řízení;trestní řád;obviněný;státní zástupce.
Keywords in different language: plea bargaining;diversion in criminal proceedings;criminal procedure act;defendant;state prosecutor.
Abstract: Tato práce pojednává o dohodě o vině a trestu jakožto o institutu trestního práva procesního, který se řadí mezi odklony trestního řízení. Autor srovnává právní úpravu České republiky především s právní úpravou Slovenské republiky a dochází k závěrům, jak zvýšit využitelnost tohoto institutu, která je v současné době takřka nulová.
Abstract in different language: This master´s thesis focuses on the issue of plea bargaining as an institute of criminal procedure law. Plea bargaining belongs to diversions in criminal proceedings, but its application is not well-established especially among authorities. Therefore the author compares legal aspects of plea bargaining in the Czech Republic with the Slovak Republic. To sum it up author comes to conclusions how to make the application of plea bargaining more efficient.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Dohoda o vine a trestu.pdfPlný text práce840,1 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Lezatka_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce135,61 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Lezatka_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce65,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Lezatka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce52,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.