Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKocina, Jan
dc.contributor.authorSlavíková, Denisa
dc.contributor.refereeŠkvain, Petr
dc.date.accepted2015-05-15
dc.date.accessioned2016-03-15T09:04:35Z
dc.date.available2014-02-24cs
dc.date.available2016-03-15T09:04:35Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-30
dc.identifier61834
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20144
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vyložením pojmu trestní odpovědnost právnických osob v souvislosti s jejím zavedením do českého právního řádu. Práce je zaměřena na hmotněprávní základ tohoto institutu. Dále se snaží poukázat na nedostatky současné úpravy, nejčastější problémy s aplikací a připravovanou novelizaci zákona č. 418/2011 Sb. Závěrem hodnotí dosavadní praxi zákona a srovnává českou právní úpravu s úpravou francouzskou.cs
dc.format82 s. (165 031 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprávnické osobycs
dc.subjecttrestní odpovědnostcs
dc.subjectzákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nimcs
dc.subjectprotiprávní jednánícs
dc.subjecttrestný čincs
dc.subjectprávní úpravacs
dc.titleTrestní odpovědnost právnických osobcs
dc.title.alternativeCriminal liability of legal entitiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe thesis presents the explanation of criminal liability of legal entities in relation to its introduction in the Czech legal order. Said thesis is focused on substantive basis of the above legal concept. Further, it demonstrates deficiencies of the existing regulation, the most frequent issues connected with application, and the amendment to Act No. 418/2011 Coll. being prepared. Finally, the thesis evaluates the existing practice of the act and compares the Czech legal regulation with the French legal regulation.en
dc.subject.translatedlegal entitiesen
dc.subject.translatedcriminal labilityen
dc.subject.translatedcriminal liability of legal entities and proceedings against themen
dc.subject.translatedinfringementen
dc.subject.translatedcriminal offenceen
dc.subject.translatedlegal regulationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denisa Slavikova - Trestni odpovednost pravnickych osob.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Slavikova_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce106,68 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Slavikova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce58,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Slavikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce59,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.