Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVavera, František
dc.contributor.authorTrkovská, Jana
dc.contributor.refereeFastner, Jindřich
dc.date.accepted2015-05-11
dc.date.accessioned2016-03-15T09:04:36Z-
dc.date.available2014-05-26cs
dc.date.available2016-03-15T09:04:36Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-30
dc.identifier61838
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20147
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá metodami vyšetřování sexuální trestných činů, se zaměřením na trestný čin znásilnění a trestný čin pohlavního zneužití. Práce se člení na dvanáct kapitol. První kapitola práce podává právní rozbor trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, podrobněji se věnuje znásilnění a pohlavnímu zneužití. Druhá kapitola představuje složky metodiky vyšetřování jednotlivých trestných činů, které jsou popsány v následujících kapitolách, jedná se o kriminalistickou charakteristiku sexuálních trestných činů, typické stopy, typické vyšetřovací situace, zvláštnosti předmětu vyšetřování, zvláštnosti podnětů k vyšetřování, zvláštnosti počátečních úkonů, zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování a organizování vyšetřování, zvláštnosti následných úkonů, zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování a zvláštnosti kriminalistické prevence. Závěrečná kapitola popisuje na konkrétním případu znásilnění metodiku vyšetřování sexuálních trestných činů popsanou v práci.cs
dc.format74 s. (106 078 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectznásilněnícs
dc.subjectpohlavní zneužitícs
dc.subjectvyšetřovánícs
dc.titleMetody vyšetřování sexuálních trestných činůcs
dc.title.alternativeMethods of investigation of sexual crimesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with approaches in investigation of sex crimes with special focus on crimes of raping and sexual abuse. The thesis has 12 chapters. Chapter one is devoted to legal analysis of crimes against human dignity in sexual field, deeply concerning raping and sexual abuse. Second chapter presents components of investigation methodologies of particular types of crimes, those components are subsequently examined in following chapters. The components are: Criminalistic characteristics of sex crimes, typical crime evidence, specifics in investigation hypothesis, initiating procedures of investigation, planning and organization of investigation, specifics of consecutive actions in investigation, inclusion of public into the investigation and crime prevention specifics. Final chapter describes formerly explained investigation methodologies on actual case of raping.en
dc.subject.translatedrapeen
dc.subject.translatedsexual abuseen
dc.subject.translatedinvestigationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Trkovska - Metody vysetrovani sexualnich trestnych cinu.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Trkovska_vedouci_Vavera.pdfPosudek vedoucího práce70,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Trkovska_oponent_Fastner.pdfPosudek oponenta práce71,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Trkovska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce53,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.