Title: Metody vyšetřování sexuálních trestných činů
Other Titles: Methods of investigation of sexual crimes
Authors: Trkovská, Jana
Advisor: Vavera, František
Referee: Fastner, Jindřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20147
Keywords: znásilnění;pohlavní zneužití;vyšetřování
Keywords in different language: rape;sexual abuse;investigation
Abstract: Diplomová práce se zabývá metodami vyšetřování sexuální trestných činů, se zaměřením na trestný čin znásilnění a trestný čin pohlavního zneužití. Práce se člení na dvanáct kapitol. První kapitola práce podává právní rozbor trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, podrobněji se věnuje znásilnění a pohlavnímu zneužití. Druhá kapitola představuje složky metodiky vyšetřování jednotlivých trestných činů, které jsou popsány v následujících kapitolách, jedná se o kriminalistickou charakteristiku sexuálních trestných činů, typické stopy, typické vyšetřovací situace, zvláštnosti předmětu vyšetřování, zvláštnosti podnětů k vyšetřování, zvláštnosti počátečních úkonů, zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování a organizování vyšetřování, zvláštnosti následných úkonů, zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování a zvláštnosti kriminalistické prevence. Závěrečná kapitola popisuje na konkrétním případu znásilnění metodiku vyšetřování sexuálních trestných činů popsanou v práci.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with approaches in investigation of sex crimes with special focus on crimes of raping and sexual abuse. The thesis has 12 chapters. Chapter one is devoted to legal analysis of crimes against human dignity in sexual field, deeply concerning raping and sexual abuse. Second chapter presents components of investigation methodologies of particular types of crimes, those components are subsequently examined in following chapters. The components are: Criminalistic characteristics of sex crimes, typical crime evidence, specifics in investigation hypothesis, initiating procedures of investigation, planning and organization of investigation, specifics of consecutive actions in investigation, inclusion of public into the investigation and crime prevention specifics. Final chapter describes formerly explained investigation methodologies on actual case of raping.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Trkovska - Metody vysetrovani sexualnich trestnych cinu.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Trkovska_vedouci_Vavera.pdfPosudek vedoucího práce70,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Trkovska_oponent_Fastner.pdfPosudek oponenta práce71,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Trkovska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce53,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.