Title: Přípravné řízení
Other Titles: Criminal preliminary proceedings
Authors: Turyna, Jan
Advisor: Musil, Jan
Referee: Škvain, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20148
Keywords: přípravné řízení;trestní řízení;obviněný;policejní orgán;státní zástupce;soud;trestní řád;vyšetřování
Keywords in different language: criminal preliminary proceedings;criminal proceedings;the acused;police authority;prosecutor;court;criminal code;investigation
Abstract: Téma této práce práce pojednává o přípravném řízení a jeho postavení v systému trestního řízení. První část práce stručně pojednává o vývoji přípravného řízení. Druhá část je zaměřena na teoretické otázky spojené s předsoudní fází trestního řízení. Třetí stěžejní část je věnována průběhu přípravného řízení a jeho nejdůležitějším institutům.
Abstract in different language: The theme of this thesis is criminal preliminary proceedings and its place in the systém of criminal proceedings. First part briefly discusses the development of criminal preliminary proceedings . The second part is focused on theoretical issues related to pre-trial phase of criminal procedure. The third crucial part is devoted to proces of criminal preliminary proceedings and its most important institutes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pripravne rizeni - Jan Turyna.pdfPlný text práce473,32 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Turyna_vedouci_Musil.pdfPosudek vedoucího práce58,15 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Turyna_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce61,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Turyna_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce54,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.