Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda, Tomáš
dc.contributor.authorFroněk, Jiří
dc.contributor.refereeTriner, Petr
dc.date.accepted2015-05-20
dc.date.accessioned2016-03-15T09:04:48Z
dc.date.available2014-03-31cs
dc.date.available2016-03-15T09:04:48Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-26
dc.identifier64144
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20165
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá aktuálním i historickým vývojem vzniku a zániku obcí, správní činnosti a také pojednává o související veřejné správě a samosprávě. Práce se také zabývá vývojem příhraničních oblastí České republiky, které prošly složitým vývojem. Toto téma je velice zajímavé a jistě obohatí řadu jejich čtenářů o užitečné informace.cs
dc.format70 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvznik obcícs
dc.subjectzánik obcícs
dc.subjectodsun němcůcs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectmístní správacs
dc.subjectobeccs
dc.titleVznik a zánik obcecs
dc.title.alternativeEmergence and extiction of the villageen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis deals with current and historical development of the creation and extinction of municipalities, administrative activities and also discusses the related public governance and local government. Work is also engaged in the development of border areas of the Czech Republic, which have undergone a complex evolution. This work is very interesting and certainly enrich many of their readers with useful information.en
dc.subject.translatedemergence of villagesen
dc.subject.translatedextinction of villagesen
dc.subject.translatedexpulsion of germansen
dc.subject.translatedpublic governanceen
dc.subject.translatedlocal governmenten
dc.subject.translatedmunicipalityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Vznik a zanik obci - FINAL.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek VP - Fronek -_Louda.pdfPosudek vedoucího práce585,92 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek OP - Fronek - Triner.pdfPosudek oponenta práce668,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Protokol Fronek.pdfPrůběh obhajoby práce324,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.