Název: Návrh uspořádání primárního okruhu MSR s minimálními tlakovými ztrátami. Požadavek: Výkon 1000 MW, pracovní teploty 600 - 720 °C, sole dle ALISIE
Další názvy: Design layout of the primary circuit MSR with minimal pressure losses. Requirement: Power of 1000 MW, operating temperature of 600-720 C, according to the salt Alisia
Autoři: Noga, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Valenta, Václav
Oponent: Konáš, Petr
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20232
Klíčová slova: MSR;atomová energie;výměnník;tlakové ztráty;primární okruh;reaktor;fluoridové soli
Klíčová slova v dalším jazyce: MSR;nuclear energy;exchanger;pressure drop;primary circuit;reactor;fluoride salts
Abstrakt: Diplomová práca obsahuje popis jednotlivých typov reaktorov, ktoré sú zaradené do jednotlivých generácií. Ďalej práca podrobne popisuje reaktor MSR, jeho integrálne usporiadanie, zariadenia a pod. V diplomovej práci sú vykonané výpočty tlakových strát v reaktore, ktoré sú v ďalšom zhodnotené a rozanalyzované.
Abstrakt v dalším jazyce: This master's thesis contains description of individual reactor types, which are divided into generations. The thesis thoroughly describes primary circuit of Molten Salt Reactor (MSR), its integral composition, components etc. There are computations of pressure drop in the primary circuit, which are subsequently evaluated and analysed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Noga_final.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Hodnoceni DP Noga.pdfPosudek vedoucího práce32,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Oponentni posudek DP Noga.pdfPosudek oponenta práce56,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Prubeh obhajoby DP Noga 2015.pdfPrůběh obhajoby práce11,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20232

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.