Title: Automatická výměna příslušenství AAC v kombinaci s automatickou výměnou nástrojů ATC pro stroj velikosti HCW1000
Other Titles: Automatic attachment changer AAC combined with automatic tool changer ATC for machine size HCW1000
Authors: Hajšman, Tomáš
Advisor: Hudec, Zdeněk
Referee: Lukeš, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20287
Keywords: automatická výměna nástrojů;automatická výměna příslušenství;lineární vedení;servomotor;MKP;CAD
Keywords in different language: automatic tool changer;automatic attachment changer;linear bearing;servomotor;FEM;CAD
Abstract: Diplomová práce obsahuje vypracování konstrukčního návrhu a výpočtu automatické výměny nástrojů a příslušenství pro stroj velikosti HCW 1000 včetně variant koncepčních návrhů a výběru optimálního řešení.
Abstract in different language: The diploma thesis contains an elaboration of design and calculation of an automatic tool and attachment changer for the machine size HCW 1000 including a conceptual design and a selection of an optimal solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_HAJSMAN_Tomas.pdfPlný text práce6,47 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hajsman - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce826,79 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hajsman - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce853,58 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hajsman.pdfPrůběh obhajoby práce324,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.