Title: Technicko-ekonomické hodnocení lokomotiv s ohledem na konstrukční vlastnosti
Other Titles: Technical and economical evaluation of locomotives considering to the properties of the design
Authors: Panocha, Michal
Advisor: Heller, Petr
Referee: Kozuk, Michal
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20288
Keywords: trh nákladních lokomotiv;více systémové lokomotivy;parametry lokomotiv;technické hodnocení;porovnání ekonomické výhodnosti variant;hrubá stavební struktura;layout;kinematické zúžení
Keywords in different language: freight locomotives market;multi-system locomotives;parameters of locomotives;technical evaluation;economic advantages of alternatives evaluation;rough draft design;layout;kinematic narrowing
Abstract: Cílem práce je porovnat nákladní lokomotivy na trhu a vybrat nejvhodnější z nich pro potřeby společnosti Unipetrol Doprava. Diplomová práce obsahuje technické zhodnocení nákladních lokomotiv včetně ekonomického porovnání variant pořízení. Dále práce obsahuje hrubý konstrukční návrh lokomotivy, která odpovídá nejlépe požadavkům na vozidlo.
Abstract in different language: The objective of this thesis is to compare freight locomotives available on the current market and to choose the most suitable one for the needs of the Unipetrol Doprava company. The thesis contains technical evaluation of the freight locomotives including the economic comparison of the acquisiton costs and also a rough engineering design sketch of a locomotive that would best suit the particular vehicle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_PANOCHA_2015.pdfPlný text práce9,65 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Panocha - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce888,87 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Panocha - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Panocha.pdfPrůběh obhajoby práce281,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20288

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.