Title: Studium vlivu zbytkových napětí na korozní vlastnosti
Other Titles: Investigation of the residual stress impact to the material corrosion conditions
Authors: Monhart, Petr
Advisor: Kříž, Antonín
Referee: Šimeček, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20315
Keywords: koroze;druhy koroze;korozní vlastnosti;vložená napětí;zbytková napětí;korozní komora;rentgenový difraktometr;potenciostat
Keywords in different language: corrosion;types of corrosion;corrosion quality;inset stress;residual stress;corrosion chamber;x-ray diffraction meter;potentiostat
Abstract: Cílem této bakalářské práce je ověřit teorii, že zbytková či vložená napětí mají přímý vliv na rozsah koroze materiálu/lů a nastínit metody, způsoby nebo doporučení, jak tuto teorii v laboratorních podmínkách realizovat, prokázat
Abstract in different language: The goal of this bachelor work is to verify the theory that the residual or inset stress have a direct impact to corrosion extend of materials and outline the methods, ways or recommendations to implement and prove this theory in the laboratory conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2015_Monhart_Studium vlivu zbytkovych napeti na korozni vlastnosti.pdfPlný text práce3,91 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Monhart.tifPosudek vedoucího práce89,1 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Monhart.tifPosudek oponenta práce149,32 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Monhart.tifPrůběh obhajoby práce47 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20315

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.