Title: Chemicko-tepelné zpracování tenkých vrstev
Other Titles: Chemical and thermal processing of thin films
Authors: Rádl, Karel
Advisor: Vnouček, Milan
Referee: Chocholatý, Ondřej
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20321
Keywords: iontová nitridace;nitridace v plynu;chromování;mikrotvrdost;metalografické hodnocení struktur
Keywords in different language: ion nitriding;gas nitriding;chrome plating;microhardness;metallurgical structure evaluation
Abstract: V této bakalářské práci bude hodnocena životnost pístních kroužku ze spalovacích motorů nových koncepcí. Práce bude hodnotit, jaký vliv má na pístní kroužky teplota, a jejich různé povrchové úpravy. Toto hodnocení bude založeno na měření mikrotvrdosti a metalografickém hodnocení struktur z důvodů malých rozměrů pístních kroužků.
Abstract in different language: In this bachelor thesis will be evaluated life of the piston ring from internal combustion engines of new concepts. Work will evaluate the effect of the temperature on the piston rings, and various surface treatments. This evaluation will be based on microhardness and metallographic evaluation of the structures of the reasons small-sized piston rings
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - komplet.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Radl.tifPosudek vedoucího práce96,8 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Radl.tifPosudek oponenta práce92,11 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Radl.tifPrůběh obhajoby práce42,49 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20321

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.