Title: Syntéza a charakterizace Epoxy-Geo hybridních kompozitních systémů
Other Titles: Synthesis and characterization of Epoxy - Geo hybrid composite systems
Authors: Podmanická, Stanislava
Advisor: Kovářík, Tomáš
Referee: Rieger, David
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20324
Keywords: hybridní materiály;kompozit;geopolymer;epoxidová pryskyřice;teplotní odolnost;rozměrová stabilita;nasákavost;pórovitost;mechanické charakteristiky
Keywords in different language: hybrid materials;composite;geopolymer;epoxy resin;heat resistance;dimensional stability;water absorption;porosity;mechanical characteristics
Abstract: Diplomová práce se ve své teoretické části věnuje popisu vlastností základních složek zkoumaného hybridního materiálu - geopolymerního pojiva, vodního skla, epoxidové pryskyřice a mikromletého znělce. Experimentální část diplomové práce je zaměřena na přípravu kompozitního materiálu s hybridní anorganicko-organickou matricí a popis vlastností takto připraveného materiálu.
Abstract in different language: Teorecital part of the thesis deals with the characterization of the essential components of the examined hybrid material - geopolymer binder, water glass, epoxy resins and micronized phonolite. Experimental work is focused on the preparation of a composite material with a hybrid inorganic-organic matrix and characterization of the prepared material.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_PODMANICKA.pdfPlný text práce28,75 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Podmanicka.tifPosudek vedoucího práce100,15 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Podmanicka.tifPosudek oponenta práce114,52 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Podmanicka.tifPrůběh obhajoby práce47,67 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20324

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.