Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEdl, Milan
dc.contributor.authorHromádka, Josef
dc.contributor.refereeKudrna, Jiří
dc.date.accepted2015-08-17
dc.date.accessioned2016-03-15T09:07:10Z
dc.date.available2014-09-22cs
dc.date.available2016-03-15T09:07:10Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-25
dc.identifier63840
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20332
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou trvalé udržitelnosti výrobních systémů. Jejím úkolem je najít a navrhnout faktory pro hodnocení trvalé udržitelnosti výrobních systémů. Teoretická část obsahuje obecná teoretická východiska trvale udržitelného rozvoje a náhled na podnik a jeho cestu k trvalé udržitelnosti ze tří pohledů (ekonomického, sociálního a environmentálního). V praktické části je vytvořen a poté analyzován dotazník. Dotazník je nejprve vyhodnocován z komplexního hlediska a následně jsou odpovědi vyhodnocovány v závislosti na velikosti podniku.cs
dc.format73 s., 7 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttrvalá udržitelnostcs
dc.subjectvýrobní systémcs
dc.subjectteorie trvale udržitelného rozvojecs
dc.subjectekologický pilířcs
dc.subjectekonomický pilířcs
dc.subjectsociální pilířcs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectzaměstnancics
dc.titleNávrh faktorů pro hodnocení trvalé udržitelnosti výrobních systémůcs
dc.title.alternativeProposal factors for assessing the sustainability of production systemsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the issue of sustainability of production systems. Its objective is to find and propose factors for assessing the sustainability of production systems. The theoretical part contains general theoretical basis of sustainable development and views on the company and its way to sustainability from three perspectives (economic, social and environmental). In the practical part is created and then analyzed a questionnaire. The questionnaire is first evaluated comprehensively and then the answers are evaluated depending on a company size.en
dc.subject.translatedsustainabilityen
dc.subject.translatedproduction systemen
dc.subject.translatedtheory of sustainable developmenten
dc.subject.translatedenvironmental pillaren
dc.subject.translatedeconomic pillaren
dc.subject.translatedsocial pillaren
dc.subject.translatedquestionnaireen
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedemployeesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Josef_Hromadka_BP_KPV.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-hodnoceni_BP_Hromadka.PDFPosudek vedoucího práce945,01 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek_BP_Hromadka.PDFPosudek oponenta práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba_BP_Hromadka0002.PDFPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.