Title: Sociální média jako nástroj komunikace v podnikovém a akademickém prostředí
Other Titles: Social media as a communication tool in enterprise and academic environments
Authors: Němcová, Lucie
Advisor: Edl, Milan
Referee: Ottová, Michaela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20335
Keywords: sociální média;Facebook;Twitter;Google+;Youtube;Linkedln;Researchgate;SWOT analýza;sociální marketing
Keywords in different language: social media;Facebook;Twitter;Google+;Youtube;Linkedln;Researchgate;SWOT analysis;social marketing
Abstract: Tato práce se zabývá využitím sociálních médií v podnikovém a akademickém prostředí. První část práce je zaměřena na pojem sociální média, jeho význam a další rozdělení. V práci je uvedeno dále, jaká sociální média se nejčastěji používají v České republice, popis sociálního marketingu a využití médií v podnikové komunikaci. Práce se zabývá pěti nejpoužívanějšími sociálními médii - Facebook, Twitter, Google+, YouTube, LinkedIn a také sociální sítí ResearchGate. Druhá část práce zahrnuje SWOT Analýzy ke zmíněným sociálním médiím. Práce je dále zaměřena na sociální média a jejich využití na vysokých školách. V poslední kapitole je popsán návrh řešení sociálních médií pro akademické prostředí.
Abstract in different language: The thesis deals with the use of social media in the enterprise and academic environment. The first part of thesis focuses on the concept of social media, its importance and categorisation. It also analyses which of the social media are the most wide-spread in the Czech Republic and further elaborates on the theme of social marketing and the use of the media in the internal communication. The thesis deals with five most-used social media - Facebook, Twitter, Google+, YouTube and LinkedIn; as well as the social network ResearchGate. The second part includes SWOT Analyses of hereby mentioned social media. The thesis further focuses on the social media and its use in the academic environment. The final chapter describes the design of social media solutions for the academic environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Lucie_Nemcova.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-hodnoceni_BP_Nemcova.PDFPosudek vedoucího práce917,76 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek_BP_Nemcova0001.PDFPosudek oponenta práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba_BP_Nemcova.PDFPrůběh obhajoby práce1,04 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.