Title: Využití LEGO Serious Play pro podporu rozhodování
Other Titles: Utilization of LEGO Serious Play to support decision making
Authors: Sváček, Václav
Advisor: Edl, Milan
Referee: Ottová, Michaela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20338
Keywords: manažerské rozhodování;problémy při rozhodování;manažerská metoda LEGO Serious Play;použití LSP;seminář LSP
Keywords in different language: decision making;decision problems;LEGO Serious Play method;application of LSP;LSP workshop
Abstract: Tato práce je zaměřená na metody pro podporu manažerského rozhodování, konkrétně na metodu LEGO SERIOUS PLAY. V první části jsou teoretické pojmy, jako např. princip rozhodování, struktura rozhodovacích procesů, problémy při rozhodování, informace, role zkušeností a metody rozhodování. Jsou zde popsané základní principy, stránky rozhodování a teorie rozhodování. Následující část je zaměřená na metodu LEGO SERIOUS PLAY. Jsou zde popsané podrobnosti o dovednostech stavění a zásadách stavění. Dále je v této práci popsáno, kdy a proč je vhodné tuto metodu používat. Poslední část je zaměřená na tvorbu fungujícího LSP semináře a je zde uveden příklad, jak by správný seminář LSP měl vypadat.
Abstract in different language: This document is focused on methods for business decisions, especially on LEGO SERIOUS PLAY method. The first part focuses on theoretical terms, such as principle of decision, structure of decision making processes, decision problems, information, role of experiences and decision making methods. It describes the basic principles, types of decision and decision theory. The next part is focused on the LEGO SERIOUS PLAY method. It describes details of the building skills and principles of building. Furthermore, this document explains when and why is appropriate use LSP. The last part is focused on creation of functioning LSP workshop and also there is an example of how a correct workshop should look like.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SV.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-hodnoceni_BP_Svacek0001.PDFPosudek vedoucího práce943,26 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek_BP_Svacek.PDFPosudek oponenta práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba_BP_Svacek.PDFPrůběh obhajoby práce970,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.