Title: Rozvoj systému řízení vybrané části společnosti <br>ČSAD Invest, a. s.
Other Titles: Developmentof management systém ofselected part of company ČSAD Invest, a.s.
Authors: Adamovský, Jaroslav
Advisor: Horejc, Jan
Referee: Bláha, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20351
Keywords: podnik;podnikové okolí;opravárenství;firma;organizační struktura;procesy;rozhodovací analýza
Keywords in different language: enterprise;company surroudings;machinery maintenance;company;organization structure;processes;decision-makinganalysis;competitiveness
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou současného stavu a charakteristikou firmy ČSAD Invest, a.s. V jednotlivých procesech jsou popsány postupy při opravách, objednávání a vydávání náhradních dílů. V další části je popsáno skladové hospodářství firmy i s jednotlivými toky materiálu na dílčích pracovištích. V závěru práce je věnována pozornost analýze procesů a výběru vhodných postupů pro efektivní řešení oprav vozidel.
Abstract in different language: Theaimofthis thesis isananalysisofpresentsituation and characterizationofcompany ČSAD Invest,a.s. Allproceduresduringparticularprocesses are described such as reparations, ordering and issuingofspareparts.Intheother part, company'swarehouse management isdescribed, evenwith single materialflow in sectionaldepartements.Conclusionisfocused on ananalysisofprocesses and selectionofappropriatemethodsforefficientsolutionsof car repairs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Adamovsky FIN.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_DP_Adamovsky.PDFPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni_posudek_Adamovsky.PDFPosudek oponenta práce740,94 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba_DP_Adamovsky.PDFPrůběh obhajoby práce609,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.