Title: Návrh metodiky tvorby NC programů pro řídicí systémy Heidenhain ve firmě MBTECH
Other Titles: Suggestion of methods of creating CNC programs for system Heidenhain in company MBTECH
Authors: Kutáč, Filip
Advisor: Česánek, Jiří
Referee: Kroft, Luboš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20354
Keywords: obrábění;tříosé;heidenhain;SL cykly;NC program;frézovací;nástroj;technologie;geometrie;obrys
Keywords in different language: machining;heidenhain;SL cycles;NC program;milling tool;technology;geometry;contour
Abstract: Práce je zaměřena na metodiku pro tvorbu programů pro součásti svařovacích přípravků s ohledem na strojní, nástrojové a softwarové vybavení firmy MB Tech. Metodika je tvořena v řídicím systému Heidenhain iTNC 530. Tato metodika je pak aplikována na konkrétní součást.
Abstract in different language: Bachelor work is focused on the methodology for creating of NC programs for components of welding preparations considering machinery, tool and software equipment of MB Tech company. It is made in control system Heidenhain iTNC 530. This metodology is applied to particular component.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Filip Kutac.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni BP - Kutac Filip.PDFPosudek vedoucího práce793,01 kBAdobe PDFView/Open
oponent-OPO BP - Kutac Filip.PDFPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby BP - Kutac.PDFPrůběh obhajoby práce384,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.