Název: Studie návrhu frézovacího nástroje v CAD/CAM systému
Další názvy: The design study of the milling tool in the CAD / CAM system
Autoři: Veselý, Radek
Vedoucí práce/školitel: Česánek, Jiří
Oponent: Bakša, Tomáš
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20365
Klíčová slova: vyměnitelná břitová destička;cad/cam systém;cnc stroj;řezné materiály;řezná keramika;kulová fréza;frézování.
Klíčová slova v dalším jazyce: indexable cutting insert;cad/cam system;cnc machine;cutting materials;cutting ceramic;ball nose milling cutter.
Abstrakt: Tato práce obsahuje návrh kulové frézy pro vyměnitelnou břitovou destičku z řezné keramiky. Jsou zde studie konstrukční možnosti nástrojů s mechanicky upnutou řeznou destičkou a dále návrh opracování navrhovaného nástroje. Cílem je studie a aplikování moderních technologií v oblasti obrábění.
Abstrakt v dalším jazyce: This work contains the concept of the ball nose milling cutter for an indexable cutting insert from the cutting ceramic. They are studies of constructive options with mechanically clamped insert and next the concept of working the concepted tool. The finish of this study is an application of modern technology in the domain of cutting.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vesely_Radek.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Hodnoceni BP - Vesely Radek.PDFPosudek vedoucího práce835,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-OPO BP - Vesely Radek.PDFPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Prubeh obhajoby BP - Vesely.PDFPrůběh obhajoby práce388,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20365

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.