Title: Racionalizační opatření v podobě zavádění metody Kaizen na vybraném pracovišti
Other Titles: Rationalization remedy in the form of Kaizen implementation of the method on the selected workplace
Authors: Ročák, Pavel
Advisor: Pokorná, Václava
Referee: Matějka, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20377
Keywords: racionalizace;racionalizační projekt;Kaizen;štíhlá výroba;management kvality
Keywords in different language: rationalization;project of rationalization;Kaizen;lean manufacturing;quality management
Abstract: Tato práce obeznámí čtenáře se základními principy racionalizace výrobního procesu. Hlavní důraz je na zlepšování ve smyslu KAIZEN. V praktické části je věnována pozornost racionalizačnímu projektu uskutečněnému ve společnosti DAIKIN Czech Republic s.r.o.
Abstract in different language: This report introduces a reader with basic princips of production process rationalization. The main emphasis on improving within the meaning KAIZEN. The practical part is dedicated to rationalization project, which is implemented in the firm DAIKIN Czech Republic s.r.o.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel Rocak _final_Kaizen.pdfPlný text práce5,03 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni BP - Rocak.PDFPosudek vedoucího práce612,47 kBAdobe PDFView/Open
oponent-OPO BP - Rocak Pavel.PDFPosudek oponenta práce694,53 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby BP - Rocak.PDFPrůběh obhajoby práce371,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.