Title: Měkké techniky u dysfunkce sakroiliakálního kloubu.
Other Titles: Soft techniques for sacroiliac joint dysfunction.
Authors: Güttner, Dan
Advisor: Poková, Petra
Referee: Stašková, Šárka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20427
Keywords: měkké techniky;sakroiliakální kloub;spoušťové body;svalové zřetězení;lumbosakrální oblast
Keywords in different language: soft techniques;sacroiliac joint;trigger points;muscle chains;lumbosacral region
Abstract: Teoretická část obsahuje informace především o technikách, které ovlivňují měkké tkáně a klouby. Jsou zde rozvedeny mechanismy a příčiny blokád a zároveň způsoby odstranění. Mimo obecné poznatky o měkkých tkáních se tato část zaměřuje na oblast pánevní a rozebírá ji zejména po stránce kineziologické a patokinzeiologické. Praktická část sleduje vyšetření a terapii dvou klientů s dysfunkcí sakroiliakálního kloubu. Z výsledků výstupního vyšetření je zřejmé, že každý z klientů reagoval na obdobnou terapii jinak, přestože se diagnóza mohla jevit na první pohled takřka totožná.
Abstract in different language: The theoretical part contains information about the techniques influencing the soft tissues and joints. The mechanisms and causes of joint dysfunctions are described, together with the means of their elimination. Apart from the soft tissues general knowledge, this part focuses on the pelvis area. Its analysis with respect to kinesiology and patokinesiology is given. The practical part follows the examination and treatment of two clients with a sacroiliac joint dysfunction. The final examination results show the difference in the clients' reactions to the therapy, although the diagnosis might appear to be almost identical at first sight.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
guttner BP.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Guttner - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce126,35 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Guttner - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce108,6 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Guttner.pdfPrůběh obhajoby práce98,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.