Název: Kompenzačně - posilovací program pro začátečníky ve fitness
Další názvy: Compensation - fitness program for beginners in the fitness
Autoři: Staněk, Kamil
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Zeman, Radek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2060
Klíčová slova: kompenzace;cvičení;fitness;začátečníci
Klíčová slova v dalším jazyce: compensation;practice;fitness;beginners
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje teoretickou i praktickou část o cvičení se začínajícím jedincem ve fitness. Nalezneme zde anatomicko-fyziologické vztahy svalové práce, které využíváme v dalších kapitolách, především v programu cviků. Zabýval jsem se kompenzací fyzické zátěže z hlediska zdravotního významu a preventivního cvičení. Vlastní program je v podobě seznamu podrobně popsaných cviků s fotografiemi a je hlavní složkou této práce. Další důležité součásti jsou popis praxe s klientem , výstupní informace z měření statické složky jeho pohybového ústrojí a aplikované tréninkové jednotky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis consists of teoretical and practical description of exercises for a first-time visitor in a fitness center. After an introduction there is an anatomy-physiological relationship between muscles which are used in next chapters and mainly in exercise program. I have studied a compensation of physical load from a medical and preventive view. Exercise program in a form of list of precisely described exercices with photos is a main part of this thesis. Other important parts are a description of an experience with client, an output information about measured static component of his musculoskeletal system and applied exercise units.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kamil Stanek 27.6.2012.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STANEK K VP.pdfPosudek vedoucího práce674,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STANEK K OP.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STANEK K.pdfPrůběh obhajoby práce64,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2060

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.