Title: Kompenzačně - posilovací program pro začátečníky ve fitness
Other Titles: Compensation - fitness program for beginners in the fitness
Authors: Staněk, Kamil
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Zeman, Radek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2060
Keywords: kompenzace;cvičení;fitness;začátečníci
Keywords in different language: compensation;practice;fitness;beginners
Abstract: Bakalářská práce obsahuje teoretickou i praktickou část o cvičení se začínajícím jedincem ve fitness. Nalezneme zde anatomicko-fyziologické vztahy svalové práce, které využíváme v dalších kapitolách, především v programu cviků. Zabýval jsem se kompenzací fyzické zátěže z hlediska zdravotního významu a preventivního cvičení. Vlastní program je v podobě seznamu podrobně popsaných cviků s fotografiemi a je hlavní složkou této práce. Další důležité součásti jsou popis praxe s klientem , výstupní informace z měření statické složky jeho pohybového ústrojí a aplikované tréninkové jednotky.
Abstract in different language: This bachelor thesis consists of teoretical and practical description of exercises for a first-time visitor in a fitness center. After an introduction there is an anatomy-physiological relationship between muscles which are used in next chapters and mainly in exercise program. I have studied a compensation of physical load from a medical and preventive view. Exercise program in a form of list of precisely described exercices with photos is a main part of this thesis. Other important parts are a description of an experience with client, an output information about measured static component of his musculoskeletal system and applied exercise units.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamil Stanek 27.6.2012.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
STANEK K VP.pdfPosudek vedoucího práce674,44 kBAdobe PDFView/Open
STANEK K OP.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
STANEK K.pdfPrůběh obhajoby práce64,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.