Název: "Železná opona" v Československu: Možnosti archeologického poznání bezpečnostních a obranných prvků komunistického režimu v západních Čechách
Další názvy: Czechoslovak "Iron Curtain": An archaeological study of security and defensive measures of the communist regime in Western Bohemia
Autoři: Větrovec, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Rak, Michal
Oponent: Lawrynowicz, Olgried
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20724
Klíčová slova: železná opona;LIDAR;Západní Čechy;komunismus;pohraniční stráž;československá lidová armáda;archeologie modernity;historická archeologie;krajinná archeologie;studená válka;české pohraničí
Klíčová slova v dalším jazyce: iron curtain;LIDAR;Western Bohemia;communism;border guard;czechoslovak peoples army;archaeology of modernity;historical archaeology;landscape archaeology;cold war;bohemian borderlands
Abstrakt: Práce se zabývá pozůstatky bezpečnostních a obranných prvků komunistického režimu v západních Čechách. Za pomoci LiDARových snímků a dalších nedestruktivních metod krajinné archeologie se pokouší zmapovat možnosti zkoumání těchto novodobých reliktů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis´es theme are the archaeological remains of security and defence features of the (Czechoslovak) communist regime in western Bohemia. By using LiDAR scans and other non-destructive methods of landscape archaeology it tries to determine the possibilities of studying these modern relicts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vetrovec - DP.pdfPlný text práce60,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Vetrovec posudek vedouci prace.PDFPosudek vedoucího práce100,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Vetrovec posudek oponent.PDFPosudek oponenta práce57,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Vetrovec prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce22,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20724

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.