Title: Vliv tzv. Nové figurace 80 - tých let na následné generace
Other Titles: The influence of New figuration of 80´s on the next generation (BLÁHA, OUHEL, NAČERADSKÝ, RITTSTEIN ...)
Authors: Lišková, Tereza
Advisor: Ogoun, Aleš
Referee: Trnka, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20750
Keywords: cyklus obrazů;figura;nová figurace;instalace v prostoru
Keywords in different language: the cycle of paintings;figure;new figuration;installation in space
Abstract: Výsledkem mé práce je cyklus patnácti obrazů z figurální tématikou v kontextu Nové figurace 80. let 20. století. Těchto patnáct obrazů jsem rozdělila do pěti trojic, které spolu souvisí a vytvářejí jednotný styl celé práce. Každá z trojic je umístěna do prostoru za sebou tak, aby vytvářela dojem přibližování se směrem k divákovy. Koncept celé instalace je založen na velikosti pláten, tak aby se vzájemně překrývala a vytvářela dojem průniku skrze obraz. Jednotný styl celé práce je založen na kontrastu dekoru a nahého těla, které jsou ve vzájemné komunikaci.
Abstract in different language: The result of my work is the cycle of fifteen paintings with figural theme. I put those fifteen paintings into five triplets, which are connected to each other and create a unified style of the whole work. Each triplet is placed in space in a way, that creates an impression of closing onto the viewer. The concept of the whole instalation is based on the unification of canvases, so that they would cover each other and create an impression of penetrating the painting. The unified style of the whole work is based on the contrast of decorations and naked body, which communicate with each other.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace v.1.0 finale - Prilohy.pdfPlný text práce8,53 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-LISKOVA.pdfPosudek vedoucího práce143,52 kBAdobe PDFView/Open
oponent-LISKOVA.pdfPosudek oponenta práce145,41 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-LISKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce113,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.