Title: Vnitřní nutnost projevu a tvůrčí proces jako cesta k seberealizaci introverta či exhibicionisty?
Other Titles: Inner Need to Express Oneself and Creative Process as a Path to Self-Expression of Introvert or Exhibitionist?
Authors: Šraierová, Kristýna
Advisor: Ogoun, Aleš
Referee: Kornatovský, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20753
Keywords: figura;postava;autoportrét;pohyb;cesta životem;pocity;životní situace
Keywords in different language: figure;way;path;feeling;movement;self-portrait
Abstract: Malby jsou založeny na mých pocitech a situacích, v kterých jsem se ocitla během uplynulého roku. Obrazy jsou malovány spíše abstraktní formou. Dané téma zobrazuji pomocí pohybující se figury (symbolika cesta životem) v prostoru vybudovaném pomocí barevných ploch.
Abstract in different language: In this project is important the word path. Firstly it symbolizes the path of life. Secondly it symbolizes the art path how to express my feelings on canvas.I decided to express the most important moments which happened to me during the last year. Scenes are not specific. It just hints how I imagine those situations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_kristynasraierova2.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-SRAIEROVA.pdfPosudek vedoucího práce126,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-SRAIEROVA.pdfPosudek oponenta práce178,38 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-SRAIEROVA.pdfPrůběh obhajoby práce114,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20753

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.