Title: Vizuální řešení - styl propagace kulturní, sportovní, společenské akce, události, výročí, jubilea
Other Titles: Visual identity - promotion style
Authors: Piatrova, Alina
Advisor: Jiřičková, Ditta
Referee: Fišerová, Kristýna
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20801
Keywords: grafický design;festival;vizuální styl;webové stránky;propagační materiály
Keywords in different language: graphic design;festival;visual style;website;promotional materials
Abstract: Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila téma vizuální styl festivalu běloruské animace. Výsledkem práce je zpracování různých druhů tiskovin (plakat, letáky, lístky, katalog, programová brožura) a webové stránky. Vytvořený vizuální styl lze aplikovat na suvenýrech, tričkách, taškách a jiných propagačních a reklamních materiálech festivalů. Zpracování reklamně-grafické sady je provedeno takovým způsobem, aby mohlo maximálně znázornit originální přístup, srozumitelný pro návštěvníky festivalu.
Abstract in different language: For my work I have chosen the topic Visual style of Belarusian Animation Festival. The result of the work is the design of various printed promotional materials (poster, flyers, tickets, catalogue, program brochure) and website. Created a visual style can be applied to souvenirs, t-shirts, bags and other promotional and advertising materials of the festival. Design of the promotional graphic set is made in a way to typify an original approach, understandable for festival visitors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alina_Piatrova_bp.pdfPlný text práce8,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PIATROVA.pdfPosudek vedoucího práce150,6 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PIATROVA.pdfPosudek oponenta práce171,92 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-PIATROVA.pdfPrůběh obhajoby práce100,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.