Title: Ekologický projekt
Other Titles: Ecological project
Authors: Kubátová, Hana
Advisor: Dopitová, Milena
Referee: Bytelová, Denisa
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20836
Keywords: virus;inteligence;charakteristika
Keywords in different language: virus;intelligence;characteristic
Abstract: Ve své práci bych chtěla diváka s viry seznámit. Vnímám je jako drobné inteligentní organismy, které parazitují jak v našem těle, tak všude okolo nás. Obklopují nás na každém kroku. Mým záměrem bylo viry zpodobnit spíše do milých drobných útvarů. Snažím se jim dát podobu právě podle jejich charakteristiky a skamarádit se s nimi. Každý virus má podobu podle toho, co ho nejvíce charakterizuje. Můžeme si na ně sáhnout, pomazlit se a poznat je, i když některé jsou velmi zákeřné.
Abstract in different language: In my work i would like to introduce the viruses to the reader. I perceive them lika a small inteligent organisms which parasites on our body a everywhere else. They surround us. My intencion was to portray them more likely into nice little formations. I'm trying to give them form just for their characteristic and befriend them. Every virus has its most characteristic shape. We can touch them, cuddle them and get to know them, even that some of them are very insidious.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubatova Hana.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kubatova_v.pdfPosudek vedoucího práce167,85 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kubatova_o.pdfPosudek oponenta práce117,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kubatova.pdfPrůběh obhajoby práce130 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.