Title: Ekologický projekt
Other Titles: Ecological project
Authors: Kubíček, Jan
Advisor: Dopitová, Milena
Referee: Bytelová, Denisa
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20837
Keywords: ekologie;subkultury;instalace
Keywords in different language: ecology;subcultures;installation
Abstract: Téma mé práce je Ekologický projekt, zaměřený na současné subkultury. Skládá se ze dvou částí - minulosti a přítomnosti.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis is an ecological project more precisely ecology of man. My whole work is focused on subcultures, which I chose because of their actuality in context in contemporary art. My work is mainly based on my personality and my own attitude to subcultures. The outcome of my work is the installation, which consis of two parts past and present.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bcpjankubicek.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kubicek_v.pdfPosudek vedoucího práce208,11 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kubicek_o.pdfPosudek oponenta práce126,37 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kubicek.pdfPrůběh obhajoby práce206,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.